Pilot: Energie om te delen

Er is een probleem. Steeds meer huishoudens in Nederland kunnen de energierekening niet te betalen. Zij moeten elk dubbeltje omdraaien. Daardoor kunnen zij met veel dagelijkse dingen niet meedoen. Dit moet anders vinden wij.

Gelukkig hebben wij een oplossing. Er zijn steeds meer mensen in Nederland die zelf hun energie opwekken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op hun dak te leggen of door het delen van een windmolen. Dat zorgt ervoor dat veel huishoudens elke maand meer energie overhouden dan ze op dat moment gebruiken. Wat nu als deze energie kan worden gedeeld met de buurt? Want met energie om te delen zorgen we beter voor elkaar en onze leefomgeving.

Om onze oplossing te testen, starten we in het najaar van 2019 de pilot ‘Energie om te delen’. In deze pilot onderzoeken we hoe echte huishoudens, in ruil voor tokens, rechtstreeks energie met elkaar kunnen delen.

Veel gestelde vragen

Wat houdt de pilot in?

Voor de pilot zoeken we 20 huishoudens (met en zonder zonnepanelen) die toegang krijgen tot het energie platform van Powerchainger. Met dit platform kunnen deelnemers eenvoudig op hun computer of smartphone zien hoeveel energie ze gebruiken, hoeveel ze zelf opwekken en of ze energie ook op een andere manier kunnen gebruiken. Tijdens de pilot gaan de deelnemers de energie die ze op dat moment niet gebruiken, met buurtgenoten delen.

Het is goed om te weten dat de energie in de pilotfase niet echt wordt uitgeruild. In de pilot wordt alleen gekeken of het platform technisch functioneert, of de bedoeling van het platform duidelijk is voor de gebruikers en of het platform gebruiksvriendelijk is.

Wat willen jullie onderzoeken?

Met de uitkomst van de pilot kan Powerchainger verder bouwen aan een duurzaam en sociaal energie platform waarop bewoners van een buurt energie met elkaar kunnen delen. Met dit buurtplatform willen we mogelijk maken dat zelf opgewekte energie in de toekomst rechtstreeks kan worden uitgeruild. Daarmee krijgt iedereen de beschikking over duurzame energie, ook huishoudens die dat nu niet kunnen.

Wat is jullie doel?

Powerchainger is een sociale onderneming. Ons doel is het mogelijk te maken dat iedereen de beschikking heeft over duurzame energie. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 750.000 huishoudens die iedere maand amper de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Zij leven in energiearmoede. De energierekening vormt voor deze mensen een groot deel van de maandlasten. Wij willen dit veranderen, zodat zij ook mee kunnen doen in onze samenleving.

Daarnaast werken we met het platform mee aan energie neutrale huizen en gasvrije buurten. We vertrekken nadrukkelijk vanuit de buurt. Omdat we ervan overtuigd zijn dat de betrokkenheid in de buurt zorgt voor een duurzame leefomgeving en de onderlinge verbondenheid vergroot.

Kan iedereen meedoen aan deze pilot?

Voor de pilot zoeken we 20 huishoudens om de techniek en het gebruiksgemak te testen. Aan deelname is slechts een voorwaarde verbonden. Om mee te kunnen doen beschikt u over een slimme energie meter.