april 1, 2019

Powerchainger deelnemer aan ’s werelds grootste blockchain & AI hackathon

In de voormalige Suikeruniefabriek in Groningen gaat in het weekend van 12 tot en met 14 april de grootste blockchain & AI hackathon ter wereld van start. Maar liefst 100 teams met (tech)pioniers van over de hele wereld hebben zich hiervoor ingeschreven. Een heel weekend lang wordt gewerkt aan nieuwe digitale oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van blockchain-technologie en kunstmatige intelligentie (AI).

De Odyssey hackathon verbindt de deelnemende teams aan potentiële partners uit het bedrijfsleven, de overheid of non-profitsector. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het kadaster, Kamer van Koophandel, Vattenfall, KLM, Deloitte, Rijksuniversiteit Groningen en vele anderen hebben zich aan het evenement verbonden.

Afgelopen jaar werd de Odyssey hackathon in Groningen door meer dan 1000 mensen bijgewoond en werden er 64 prototypen uitgewerkt. In 2019 is het evenement nog groter en zullen 1500 mensen werken aan 20 complexe uitdagingen. Tijdens de hackathon worden er oplossingen gezocht voor de energietransitie, een nieuwe digitale ID, het veilig delen van biometrische gegevens, communicatie in rampgebieden en nog veel meer. Voor de winnaars van de Odyssey hackathon ligt er 200.000 euro te wachten en de mogelijkheid om hun idee verder te ontwikkelen.  

Team Powerchainger bouwt aan oplossing om energie te delen
Met zes man sterk neemt Team Powerchainger deel aan de ‘challenge’ die het Zweedse Vattenfall heeft uitgeschreven: het energiebedrijf wil weten hoe elektrische auto’s gebruikt kunnen worden als mobiele virtuele energiecentrales voor een betere balans op het elektriciteitsnet.

Deze ‘challenge’ heeft te maken met de groeiende vraag naar energie en de beperkte mogelijkheden van het energienetwerk. Stel je maar eens voor. Tussen 6 en 9 uur ’s ochtends en vanaf het moment dat we massaal thuis komen van ons werk of school, verbruiken we veel energie. Zo veel energie dat er op het net een piekbelasting ontstaat. Hoe gaaf en relevant zou het zijn als het drukke energienet op dat moment alle elektrische auto’s kan aanroepen voor extra energietoevoer. ’s Nachts als de auto’s niet gebruikt worden en er voldoende energie is, worden ze vervolgens weer opgeladen. Zo’n oplossing zorgt ervoor dat we het energienet, dat nu al flink raakt overbelast, weten te stabiliseren. Met zo’n toepassing kunnen we ingrijpende netverzwaring (en dus hoge kosten voor de consument) voorkomen, doordat wijken en buurten zelf flexibiliteit kunnen toevoegen aan het net en energie met elkaar kunnen delen tegen lagere kosten.

Benieuwd naar het verloop van de Odyssey Hackathon? Volg ons via social media of check odyssey.org.