april 25, 2019

Studenten Smart Energy ontwikkelen mee aan nieuw energie concept

Internationale studenten van de minor Smart Energy (Hanzehogeschool Groningen) helpen de komende maanden mee aan de ontwikkeling van een sociaal en innovatief energie concept. Hun opdracht vormt een belangrijke basis voor de testfase van een platform om energie met elkaar te delen.

Powerchainger ontwikkelt platform om energie te delen
Steeds meer huishoudens hebben te weinig geld om de energierekening te betalen. Meestal nemen de kosten voor energie een grote hap uit het maandelijkse budget. Mensen die te maken hebben met deze zogenaamde energie armoede, moeten dan ook vaak ieder dubbeltje tweemaal omdraaien. Powerchainger ziet dit als een maatschappelijk probleem: “Er zijn in Nederland nu al meer dan 900.000 huishoudens. De kloof tussen mensen die wel en juist niet kunnen profiteren wordt steeds groter. Dat raakt ons uiteindelijk allemaal”, aldus Yang Soo Kloosterhof, een van de oprichters van Powerchainger. “Daarom werken we aan een sociale innovatie die het delen van energie makkelijk en aantrekkelijk maakt.”

Een buurtplatform om energie met elkaar te delen moet deze kloof oplossen. Steeds meer consumenten wekken namelijk energie op met behulp van zonnepanelen. Stel dat jij met de zonnepanelen op je dak meer energie overhoudt dan je gebruikt, dan kan je deze energie met het platform van Powerchainger delen om je buurt en je leefomgeving te verbeteren. Denk maar aan een buurtbatterij die de wijk van energie voorziet tijdens minder zonnige uren. Dat komt ten goede aan het doel dat Powerchainger heeft gesteld, namelijk duurzame energie voor iedereen, het voorkomen van energie verspilling en het terugbrengen van een groeiend aantal huishoudens dat leeft in energie armoede.

Studenten helpen mee aan ontwikkeling
De studenten kregen van Powerchainger de vraag om het concept schematisch uit te werken en na te denken over hoe huishoudens het concept straks kunnen gaan gebruiken. Met het concept waar de studenten aan werken, maken ze vooral inzichtelijk hoe het delen van energie precies plaats kan vinden. De studenten dragen met hun project bij aan een prototype op basis van blockchain technologie. Powerchainger wil dat het delen van energie eerlijk en transparant blijft voor de huishoudens die meedoen op het platform. De blockchain biedt daarvoor een goede oplossing. Dit prototype wordt tijdens de testfase daadwerkelijk getest bij echte huishoudens.

Wat is de minor Smart Energy
Smart Energy is een minor van het Instituut voor Communicatie, Media & IT en onderdeel van de Digital Society Hub en EnTranCe; innovatiewerkplaatsen van de Hanzehogeschool waar studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers met elkaar werken aan de nieuwste technologische ontwikkelingen.